Spring naar hoofd-inhoud

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen gaat met plezier dit jaar weer samenwerken met Potatolands.  De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum De Kleine Draak, BSO De Stampertjes, BSO Drakenstein en BSO De Kinderburcht zullen op deze festiviteit aanwezig zijn. U kunt ons vinden bij de kinderanimatie waar wij de kinderen zullen begeleiden tijdens kinderactiviteiten.

Ook zullen er werkjes van de kinderen, foto’s en informatie aanwezig zijn om te laten zien wie wij zijn en hoe wij werken. 

Kindercentrum De Kleine Draak is gevestigd in de Stadhouderslaan. Het kindercentrum bestaat uit drie groepen: peuterspeelzaal Ukkepuk en kinderdagverblijfgroepen De Knuffeldraak(peutergroep) en De Toverdraak (babygroep). 

Het hele kindercentrum werkt met het VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) programma SPOREN (Stichting Pedagogiek Ontwikkeling Reggio Emilia Nederland). SPOREN is gericht op een brede en samenhangende ontwikkeling van de verschillende competenties waarover kinderen beschikken en gaat uit van de kracht, creativiteit en intelligentie en de honderd talen van alle kinderen en hun begeleiders/leerkrachten en ouders.Kinderen leren het meest van elkaar; zij zijn elkaars eerste pedagoog. De grote ontwikkelingstaak van jonge kinderen is het bouwen aan een eigen identiteit. Dit doen zij in wisselwerking met andere kinderen, met volwassenen en met de wereld om hen heen. Daarom is er veel aandacht voor werken, spelen en leren in kleine groepjes. Kinderen ontwikkelen zich in en door communicatie, zij leren door het uiten en het uitwisselen van ideeën,gedachten en gevoelens en het gezamenlijke proces van betekenis geven. Kinderen kunnen zich uitdrukken op honderd manieren, in honderd talen: dans, muziek, drama, klei, op papier, et cetera. Elke taal heeft zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden. De stimulering van deze talen naast de gesproken en geschreven taal verrijkt de mogelijkheden tot communicatie en uitwisseling, tot leren.

BSO De Stampertjes is gevestigd in de Marijkeschool, BSO Drakenstein in de Antoniusschool en De Kinderburcht in de Warande. De BSO is er speciaal voor kinderen die het basisonderwijs bezoeken.

Na schooltijd lekker spelen met leeftijdsgenootjes, relaxen, knutselen en soms zelfs misschien wat huiswerk maken. Het is een gezellige, op leeftijd aangepaste, veilige plek waar kinderen na schooltijdmaar ook in de vakanties terecht kunnen.  Buiten spelen en de natuur hebben een centrale plaats in de bso. Iedere dag wordt er buiten gespeeld en er worden natuurspelletjes gespeeld en ook in de thema’s staat de natuur met regelmaat centraal. 

Voor meer informatie kunt u ons bezoeken op

www.kinderopvangzvl.nl

Ook kunt u op Potatolands een kijkje komen nemen bij onze informatietafel of op een doordeweekse dag langskomen op één van onze vestigingen.